Stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí zabezpečují zejména tyto činnosti:

 • realizace vlastní stavební činnosti v úrovni stavby
 • zpracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací včetně kontroly stavebních deníků subdodavatelů
 • příprava podkladů pro zpracování měsíčních soupisů provedených prací včetně sumarizace podle jednotlivých typů prací a přehledu víceprací
 • vedení stavebního deníku včetně kontroly stavebních deníků subdodavatelů
 • kontrola kvality a přebírání prací subdodavatelů
 • nárokování dodávek hmot a mechanismů dle harmonogramu
 • samostatné zajišťování drobného materiálu, mechanismů a místní dopravy v místě stavby
 • dodržení pravidel BOZ a PO včetně organizace školení na příslušných stupních
 • vede databázi subdodavatelů a podílí se na jejich výběru, ve spolupráci s přípravářem
 • zodpovídá za zápisy ve stavebním deníku
 • zodpovídá za vyzvání TDI k ověření prací před jejich dokončením
 • zodpovídá za zaznamenání do dodacího listu výrobku jeho přijetí, vč. provedení vstupní kontroly
 • zodpovídá za identifikaci materiálu nebo výrobku
 • je odpovědný za vypracování nového technologického prováděcího předpisu nebo pracovního postupu
 • organizuje a řídí vlastní proces výroby (stavby)
 • provádí kontrolu podle objednávky, případně dokumentace
 • je odpovědný za vypracování kontrolních a zkušebních plánů
 • provádí mezioperační kontrolu, záznamy o kontrole uvede do stavebního deníku
 • vede záznamy o stížnosti či reklamaci zákazníka, toto zaznamenává do SD a zajišťuje její odstranění
 • odpovídá za zahájení reklamačního řízení a kontroluje jeho průběh
 • odpovídá za stanovení způsobu manipulace s výrobky nebo materiálem

Kvalifikační předpoklady:

 • praxe stavbyvedoucího min. 5 let
 • VŠ nebo SŠ odborné stavebního směru

Organizačně:

 • přímým nadřízeným je ředitel společnosti a případný projektový manažer
 • podpora od přípravy staveb
 • administrativní podpora od office managera

Nabízíme:

 • zajímavou a odpovědnou práci v profesionálním kolektivu
 • nadstandartní plat
 • služební automobil, mobilní telefon, notebook s mobilním připojením
 • možnost osobního rozvoje
 • stavby v Praze a Středních Čechách